"Οξύνοια" - Ταξίδι στον κόσμο των ιδεών, "Cyberclass" - Ηλεκτρονική Διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Σχολικό Βιβλίο (Περιλήψεις)


ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


« Το δίκαιο της πυγμής »

  Το κείμενο αναφέρεται στη θεωρία  του δικαίου της πυγμής. Αρχικά, παρατίθεται η άποψη κάποιων υποστηρικτών της, σύμφωνα με την οποία η προσπάθεια βίαιης επιβολής της βούλησης και του συμφέροντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο της ανθρωπότητας και έχει διαχρονική βάση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αντίθετη άποψη του συγγραφέα που αμφισβητεί τη μελλοντική ισχύ της θεωρίας, καθώς πιστεύει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει η διαμορφωμένη κατάσταση με τη μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι καθετί φυσικό δεν είναι απαραίτητα και σωστό και ότι η ανθρωπιά αναδεικνύεται με την ηθική συμπεριφορά και την αποφυγή χρήσης βίας
.


« Ο μηχανισμός του εξανδραποδισμού »

  
 Το κείμενο αναφέρεται στο μηχανισμό υποδούλωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας αρχικά εκτιμά ότι στο άμεσο μέλλον η διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και ζωής δεν θα είναι αποτέλεσμα φυσικών επιρροών αλλά ελέγχου και επεμβάσεων του συνανθρώπου του. Στη συνέχεια υποστηρίζει πως η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η εξέλιξη των ψυχολογικών τεχνικών επηρεασμού της κοινής γνώμης, έχουν ως συνέπεια την υποταγή του ανθρώπου σε πλαστές ανάγκες, την ιδεολογική του χειραγώγηση, τη στέρηση της ελευθερίας του και την μη επίγνωση της σκλαβιάς του. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη συνειδητοποίησης του προβλήματος, ανάληψης δράσης και αντίστασης στον καταναλωτισμό και εκφράζει τις αμφιβολίες του για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, καθώς κάτι τέτοιο φαίνεται αντίθετο με την ανθρώπινη φύση, που χαρακτηρίζεται από τη διάθεση για υλικές απολαύσεις αλλά και εξαιτίας της έντεχνης αύξησης των αναγκών. Τέλος, επισημαίνει την ύπαρξη μιας μειοψηφίας ανθρώπων που αντιλαμβάνονται την απώλεια της εσωτερικής ελευθερίας και προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους συνανθρώπους τους για τους μελλοντικούς κινδύνους.


« Ανθρώπινα δικαιώματα»

      Ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή και είναι αβέβαιη και η μελλοντική ύπαρξη τους. Σήμερα τα δικαιώματα του ανθρώπου υφίστανται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ θα έπρεπε να είναι καθημερινό βίωμα του ατόμου χάρη στην ανθρώπινη του ιδιότητα και όχι εξαιτίας της παρέμβασης εξουσίας και κρατών. Παράλληλα, δε διαθέτουν καθολική ισχύ, καθώς η πιθανή μετακίνηση σε άλλη χώρα εγκυμονεί κινδύνους για τη διαφύλαξη τους και είναι δεδομένη η αδυναμία ενός κράτους να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών του, πέρα από τα σύνορα του. Μοναδική λύση αποτελεί η δημιουργία ενός οικουμενικού κράτους στα πλαίσια του οποίου θα είναι δυνατή η παραχώρηση ίσων δικαιωμάτων σε όλους, ανεξάρτητα από φυλετικά ή εθνικά χαρακτηριστικά.


A
νώτατη Εκπαίδευση
   
Το κείμενο αναφέρεται στη μορφή της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας αρχικά εντοπίζει ως βασικά προβλήματα για την αρνητική εικόνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον αυξημένο αριθμό φοιτητών και τη χαμηλή ποιότητα της και τονίζει την ανάγκη εύρεσης των αιτιών δημιουργίας τους. Στη συνέχεια συσχετίζει το πρώτο πρόβλημα με τις αυξητικές τάσεις του πληθυσμού και την προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να ακολουθήσει τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα σε κάθε τομέα δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Έτσι, η μόρφωση για τον Έλληνα επαρχιώτη έγινε μέσο ένταξης του στην αστική τάξη, ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία και το πτυχίο του πανεπιστημίου εφόδιο για επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική καταξίωση. Παράλληλα επισημαίνει ότι παρά την αύξηση του ποσοστού ανεργίας των πτυχιούχων, το πτυχίο θεωρείται επένδυση για μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία, αν και ουσιαστικά αποτελεί μια απλή πιστοποίηση γνώσεων, χωρίς να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του κράτους.

                                   Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Επισκέπτες

Σμίκρυνση - Μεγέθυνση

Change Text Size
Small Medium Large Larger Largest

Αναγνώστες

Λογότυπος